Kaip mes išradome pasninką

Kategorijos: 

Kūčios. Kas iš prasčiokų, neužsimirškit, kad tebegalioja Advento pasninkas. Jis atsirado seniai, tais laikais, kai pasaulį tvarkė mano kilmingi protėviai kartu su ano pasaulio ganytojais. Mužikus išlaikyti tada buvo brangu, ypač kainavo maistas. Baisu, kas darėsi: žiemą, kai darbo nėra, prasčiokai ėsdavo lygiai tiek pat, kaip ir per darbymečius. Bet mano protėviai buvo labai rūpestingi ir nuolatos rūpinosi, kaip padaryti, kad vergai ėstų mažiau. Atimsi šaukštą, pradės burbėti, bus nepatenkinti Viešpaties Dievo sutverta valdžia. Dar susikurs profsąjungą! Ką daryti? Pasitarė jie su šventaisiais tėvais, šventieji tėvai - su dvasiomis bei angelais, o tada rado sprendimą. Iš vergų kąsnio nereikia atimti, pasakė Šventoji Dvasia, reikia, kad patys vergai atimtų ką nors iš savęs, kad patys save apribotų ir patys save žemintų. O paskui Viešpačiui Dievui tegu dėkoja už galimybę nusibausti save ir pasižeminti. Tokia Viešpaties Dievo valia! Taip mano kilmingų protėvių užsakyti šventieji tėvai Viešpaties Dievo valia įvedė Adventą, Gavėnią ir penktadienio vegetarizmą. Dėkokime Viešpačiui. Šitais laikais ėsti prasčiokams užtenka, galėtų ėsti daugiau, pirkti daugiau ir duoti didesnį pelną, bet... Karta po kartos vergai taip priprato atimti ką nors iš savęs, apriboti save ir nusižeminti, kad patiems pradėjo patikti. Dabar jie nenori kitaip. O kas šiandien valgys mėsos iki vidurnakčio, tas pragare keps žmogienos šašlykams. Viešpats Dievas sumovęs ant iešmo juos čirškins per amžius, o malonės pilnoji jo Motina Marija ant skaudamos vietos švelniai barstys pipirus.

Komentarai

Suprantu paties sarkazmą,

Suprantu paties sarkazmą, tačiau tamsta esi netikslus. Visų pirma pasninkas juo buvo pavadintas tik krikščionybės laikais, kai tuo tarpu panašūs organizmo apvalymai arba "iškrovos" dienos buvo žinomos dar nuo pagonybės laikų.
Be to, tradicijos, panašios į krikščionišką pasninką, egzistuoja ir kituose kraštuose, nepriklausomai nuo ten išpažįstamos religijos.
Pasninkas su krikščionybės išradimais turi mažai ką bendra. Tiesiog kadaise tradicija buvo "pritempta" prie naujos religinės tvarkos.
O apie pasninko naudą kviečiu pasidomėti daktarės Filomenos Taunytės knygose.
Ši moteris be jokių religinių fobijų yra aprašiusi kam reikia pasninko ir kokią naudą jis organizmui teikia.

Supratau tavo ribotumą

O aš supratau, kad tu nesupratai esmės.
Jeigu man reikės "apsivalyti" organizmą, aš tai pasidarysiu pats, be vergvaldžių nurodymo.
Net neįsivaizduoju, koks bukaprotis turėčiau būti, kad imčiau tikėti, jog vergvaldžiai ir juodaskverniai dėl vergo gerovės nukirpo jam davinį.
Kadangi visiškai nenutuoki, apie ką parašiau, tai pasakysiu tokį dalyką: į gavėnios pabaigą žmonės taip nusipasninkaudavo, kad vaikščiodavo siūbuodami, jiems svaigdavo galva. Apie tai man pasakojo mama, kuriai šiomis dienomis suėjo 100. Vargšų fizinis išsekimas vergavaldžiams nešdavo pelną. "Apsivalymas" būtų buvęs gerai nutukusiems kunigams, vienuoliams, vyskupams, kardinolams ir kitiems vergvaldžiams. Bet juk tie parazitai pasninko dienomis mėsai susirasdavo dar sotesnį pakaitalą. Kvailinami vargšai apie tai galėjo tik pasvajoti.
Pasninką praktikavo ir kitos religijos? Nieko keisto, Juk religijos tam ir sukiurtos, kad būtų lengviau engti žmogų, kad žmogus pats sutiktų užsidėti apynasrį. Bet apie tai jau rašiau...
Taunytę esu matęs, bendravęs asmeniškai. Tai buvo nutukusi moteris, todėl man nėra mitybos pavyzdys. Tuo labiau, kad svaičiojo dar ir apie alkoholio "naudą".