Ramybė ir nerimas

Geriausias laikas

Kategorijos: 

Sekmadienį atradau: labai lengva derėti laike.

Šeštadienį buvo saulėta - baltinau obelis. Šiandien jos švyti iš tolo. Po savaitės žemė atšils - galėsiu kapstytis darže. Bet iki to - didelis tuščias tarpas. Kieme mėtosi malkos - galima skaldyti jas. Pasiimi kirvį, skaldai pliauskas be rūpesčio.

Perskėliau kelias - pasipylė lietus. Atrodo, dabar - pats geriausias laikas nešti kudašių į trobą.

Lašiukai šalti, pavasariniai, užtat troba iškūrenta, čia taip jauku…

Rūpesčiu pečiaus neiškūrensi

Kategorijos: 

- Petrai, tai tu sakai, kad rytojum nereikia rūpintis? - paklausė mano pažįstama.

 

- Taip, tai didžiausia kvailystė, - atsakiau tvirtai.

 

 

- O žiema? Irgi ne?.. - jos akyse blykstelėjo gudri kibirkštėlė.

 

 

- Žinoma…

 

 

- Tada eime!

 

 

Ji nusivedė mane link malkinės.

 

 

- Kas čia? - parodė į atlapotas duris.

 

 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Ramybė ir nerimas