Pati šiurpiausia parodija

Kategorijos: 

Niekas taip neišjuokė Jėzaus mokymo, kaip krikščionybė.

Tas vaikščiojo basas, o tie jį lieja iš aukso.

Tas neturėjo nieko, o tie neapžioja turtų.

Tas draudė bet ką vadinti žemėje tėvu, o tie pasiskelbė šventaisiais tėvais.

Tas draudė melstis viešai, o tie rengia masių procesijas.

Tas mokė atsukti žandą, o tie atsuka kardą.

Tas mokė neteisti, o tie įsteigė patį žiauriausią bažnyčios teismą.

Tas mokė gailestingumo, o tie gyviems lupinėjo nagus.

Tas draudė prisiekti, o tie jo vardu dalija ir priima priesaikas.

Tas liepė ieškoti dvasinių lobių - tie ieško valiutos ir aukso.

Tas mokė turtus išdalinti vargšams, o tie reikalauja vargšų aukos.

Tas draudė lenktis stabams, o tie padarė stabą iš jo.

Tas skelbė gyvenimą - tie skelbia lavoną.

Tas gydė, tie pakabino ant kryžiaus.

Tas kėlė, tie klupdo.

Tas - meilė, o tie - struktūra.

Komentarai

Mohandas Karamčandas Gandis

va beskaitant prisiminiau, buvo toks Indijos pilietis Mohandas Karamčandas Gandis, nekrikščionis visai, matyt pragare degs krikščionybes nepriėmęs? įdomu, ar nors vienas iš popiežiui prilygo jam?