Alius

Bedarbio Aliaus darbai

Kategorijos: 

Švarus darbelis

Po Naujųjų Alius Sakinis nuėjo į darbo biržą.

- Gal turit kokio švaresnio darbelio? - paklausė.

- Taip, yra bendrovės direktoriaus postas. Dešimt tūkstančių litų per mėnesį, tarnybinis mersas, komandiruotės po visą Europą...

Didžiausi metų tikslai

Kategorijos: 

 

Prieš pat Naujuosius mes susėdom prie pat eglutės ir jau buvom atkimšę antrą šampano butelį, kai teta Aldona pasiūlė prasmingą žaidimą:

 

Tau reikalinga mano pagalba! Būtinai!

Kategorijos: 

Į Visatos Centrą, kur gyveno Alius Sakinis, šį rytą atėjo elektroninis laiškas. Jis išdygo kompiuteryje tarp kitų elektroninių šiukšlių, kurių Alius paprastai neskaitydavo. Tai vis būdavo patarimai būtinai nusipirkti viagros ir pasididinti pimpalą, o Aliui  atrodė, kad jis kaip nors išsisuks ir taip. Bet šį sykį laiškas buvo nepaprastas - jis atklydo tiesiai iš kito Visatos Centro.

- Oho, Visata turi porą centrų, - susidomėjo Alius ir paspaudė enter.

- Pažink Pats Save! - paliepė laiškas su rašybos klaidomis ir čia pat pareikalavo: - Dėmesio!

Alius sukaupė dėmesį.

Neišmainyti daiktai

Kategorijos: 

Alius Sakinis turėjo naminį aitvarą, kurį sumanė atvesti į krikščionybę. Sekmadienį parsivedė jį į gerąją trobą, parklupdė ant kelių ir ėmė skaityti iš knygos:

 

- Parduokite savo turtą ir aukokite gailestingumo aukas. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį turtą danguje, kur joks vagis neprieina ir kandys nesuėda.

 

- Puiku! - sušuko aitvaras, pašoko ir išbėgo kažkur. Netrukus grįžo, nešinas didelį maišą. Jis vaikštinėjo pro trobą, žiūrinėdamas daiktus.

 

- Nuo ko pradėsim? - paklausė. -  Nuo mikrobangės?..

 

Pusmečio dovana

Kategorijos: 

Alius Sakinis buvo prisijaukinęs aitvarą, kuris jam partempdavo tuščių bambalių, sausų šakų, varžtelių, vamzdelių ir šiaip visokių niekų. Šakas Alius sukūrendavo, į bambalius pildavo pakaitintas obuolių sultis, o varžtelius, vamzdelius ir šiaip  visokius niekus pasidėdavo. Gal kur pravers?

 

- Parneštum ką nors vertingo, - sykį pasakė jis aitvarui. - Ką nors nepaprasto.

 

Kitą dieną aitvaras partempė visą krūvą` detalių.

 

- Tai kažkoks išradimas, - pasakė jis Aliui. -  Deja, nemoku surinkti...

 

Gražiausia dalis

Kategorijos: 

Alius Sakinis pasigavo aitvarą ir užsidarė į daržinę. Gal kur pravers?

 

- Kokia moters kūno dalis tau gražiausia? - sykį paklausė aitvaras.

 

Alius giliai susimąstė.

 

- Gal akys?

 

- Nesakyk - akys, - įspėjo kaimynas. - O tai jis atneš mylimosios akis.

Nušvitimo belaukiant

Kategorijos: 

Vakar nuėjom į pirtį ir laukėme nušvitimo.
Nušvitimo nebuvo.
- Reikia kalbėti mantrą, - pasiūliau nedrąsiai.
- Meditacija būtų geriau, - įsiterpė kitas.
- Pasninkas ir apsivalymas, - prisidėjo trečias. - Dvidešimt metų susilaikyti nuo sekso.
- Stipriausias žodis - tai jūsų pačių vardas, - mėginau ginčyti. - Ar bandėte kada giedoti savo vardą kaip mantrą?
- Na jau ne! Jeigu giedosiu ką nors, tai kalnus!..
Alius Sakinis sujungė laidus, ir nušvitimas įvyko. Net prisimerkiau.
Visi buvom pliki.
"Kaip jie nutuko!" - galvojom kiekvienas.

Alius viską atspėja

Kategorijos: 

Mūsų rinktinė gėdingai prakišo.

- Ar nesakiau? - klausia Alius Sakinis.

Jis tikrai sakė, kad rinktinė praloš čempionatą.

Kitą sykį rinktinė laimėjo. Alius vėl klausia:

- Ar nesakiau?..

Kai lyja, Alius jau būna sakęs, kad lis, kai giedra, Alius būna numatęs ir tai.

Sykį paklausiau savo bičiulio:

- Aliau, kaip tu viską atspėji?

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Alius