Alius

Kaip mes džiaugėmės mokesčiu

Kategorijos: 

Aną trečiadienį prie krautuvės sutikau savo pažįstamą ūkininką. Tas ir sako:

- Aliau, esi didelis patriotas, gal žinai, kodėl valdžia neatsiuntė kvito ir nereikalauja mokėti už žemę?

- Už gimtąją žemę mokesčio šiemet nebus, - paaiškinau jam. - Rinkimai ant nosies.

- Kaip tai nebus? - nustebo kaimynas. - Visada buvo už žemę ir už kažkokias šiukšles, o dabar štai nebus?

Apie vakar

Kategorijos: 

Birželio antroji. Kas buvo vakar?
Birželio pirmoji? Fi, kaipo banalu!..
"Tėvo diena!" - pataisys tradicijų sargas. Vakar tėvo, o šiandien - nebe? Kažkokia nesąmonė!
"Kristus išėjo į dangų", - paliudys teologas. Jis žino - kaip ir kodėl. Bet pasakų niekas netikrina. Ką jis čia nori įrodyti?
"Vakar atėjo vasara", - konstatuos taisyklių žmogus. Niekada jis nežiūri aplink, jis mato datas ir kalendorių. Sakyčiau, skurdu.

Kuriu interneto partiją

Kategorijos: 

Jeigu yra liaudies išmintis, tai ko negalėtų būti ir interneto? Jeigu dainuojame liaudies dainas, tai galim dainuoti ir interneto. Jeigu liaudis atranda, išranda, sukuria ir sugalvoja, tai kodėl negalėtų atrasti, išrasti, sukurti bei sugalvoti ir internetas?
Bene internetas kvailys?

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Alius