Alius

Psaulio laikas dar gali būti pratęstas

Kategorijos: 

Į pasitarimą jie mane pasikvietė kaip savo atstovą spaudai, nors aš jiems siūliau surengti normalią spaudos konferenciją ir sušaukti visų religinių pakraipų žurnalistus.

- Ai, vėl prasidės šventieji  karai, - numojo ranka Marija. - Tų sopulių man ir čia gana, man ir be šito plyšta skaistybė, ai, žinot, širdis...

Jos pavainikis sūnus atrodė visai abejingas mūsų pasauliui ir atvirai sakė neturįs nieko bendro su savo sekėjais:

Kaip padaryti garantuotą nuodėmę

Kategorijos: 

Paprasti vienuoliai priima įprastus skaistybės įžadus, o aš savo draugams pasiūliau praplėsti skaistybės sąvoką. Anie pasižada lytiškai nesantykiauti su priešinga lytimi, o mano draugai galėtų priimti dar ir nesituštinimo bei nesišlapinimo įžadus. Jų dvasingumas būtų kur kas dvasingesnis.

Rinkimų diena

Kategorijos: 

Rinkimų dieną žmogelis išėjo į mišką. Renka musmires, deda į krepšį. Pamatė kitas, klausia:
- Žmogeli, ką čia darai?
- Renku! - išdidžiai atsakė žmogelis. - Rinkimai.
- Taigi vienos musmirės! Kam tau tie šungrybiai?
- O ką tu siūlai? - paklausė žmogelis.
Tas kitas patraukė pečiais. Aplink kito grybo nebuvo.
Žmogelis rinko toliau.
- Vis tiek išsirinksiu! - sakė tvirtai.

Beieškant savęs

Kategorijos: 

Kelinta diena Alius Sakinis niekaip nerado savęs. Skaitė knygą ir staiga pasijuto nesavas. Ta knyga buvo apie savęs radimą. Ji paskatino Alių ieškoti, bet jis negalėjo rasti. Namuose - nesavas, kieme - nesavas, daržinėj - irgi kaip ne pats. Kur jis galėtų būti?

Keletas būdų, kaip nepasiekti laimės

Kategorijos: 

 

Baisiau už baisumą

Kategorijos: 

Palikau savo mašiniuką pas meistrą, bet nereikėjo pėsčiam eiti namo. Meistras pagalvojo, pagalvojo ir pasakė man labai grubiai: "Bybis nematė, parvešiu!.." Vakar vienas kaimynas prabraukė keliuką į sodybą, norėjau duoti kelis litus už dyzeliną, tas vėl užvarė: "Chujnia tas dyzelino lašas!" Užvakar kitas kaimynas, dujinės savininkas, atidavė seną dujų balioną mano konstrukcijoms.

Ko reikia labiausiai

Kategorijos: 

Alius Sakinis ką tik buvo vandentiekis. Pūškėdamas speigo garais lyg garveržys parsigabeno tris didelius pilnus kibirus. O vakar, aptikęs užšalusį šulinio vamzdį, labai supyko ant siurblio, kad tas atsisakė siurbti į trobą vandenį. Kurį laiką Alius netgi svarstė, ar jam panikuoti, ar ne, bet apsisprendė džiaugtis ramybe. Ar jis koks civilizacijos invalidas, kad neparsineštų vandens iš prūdo? O gėrimui, kai pasibaigs atsargos, parsiveš iš artimiausio kaimyno.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Alius