Alius

Beieškant savęs

Kategorijos: 

Kelinta diena Alius Sakinis niekaip nerado savęs. Skaitė knygą ir staiga pasijuto nesavas. Ta knyga buvo apie savęs radimą. Ji paskatino Alių ieškoti, bet jis negalėjo rasti. Namuose - nesavas, kieme - nesavas, daržinėj - irgi kaip ne pats. Kur jis galėtų būti?

Keletas būdų, kaip nepasiekti laimės

Kategorijos: 

 

Baisiau už baisumą

Kategorijos: 

Palikau savo mašiniuką pas meistrą, bet nereikėjo pėsčiam eiti namo. Meistras pagalvojo, pagalvojo ir pasakė man labai grubiai: "Bybis nematė, parvešiu!.." Vakar vienas kaimynas prabraukė keliuką į sodybą, norėjau duoti kelis litus už dyzeliną, tas vėl užvarė: "Chujnia tas dyzelino lašas!" Užvakar kitas kaimynas, dujinės savininkas, atidavė seną dujų balioną mano konstrukcijoms.

Ko reikia labiausiai

Kategorijos: 

Alius Sakinis ką tik buvo vandentiekis. Pūškėdamas speigo garais lyg garveržys parsigabeno tris didelius pilnus kibirus. O vakar, aptikęs užšalusį šulinio vamzdį, labai supyko ant siurblio, kad tas atsisakė siurbti į trobą vandenį. Kurį laiką Alius netgi svarstė, ar jam panikuoti, ar ne, bet apsisprendė džiaugtis ramybe. Ar jis koks civilizacijos invalidas, kad neparsineštų vandens iš prūdo? O gėrimui, kai pasibaigs atsargos, parsiveš iš artimiausio kaimyno.

Bedarbio Aliaus darbai

Kategorijos: 

Švarus darbelis

Po Naujųjų Alius Sakinis nuėjo į darbo biržą.

- Gal turit kokio švaresnio darbelio? - paklausė.

- Taip, yra bendrovės direktoriaus postas. Dešimt tūkstančių litų per mėnesį, tarnybinis mersas, komandiruotės po visą Europą...

Didžiausi metų tikslai

Kategorijos: 

 

Prieš pat Naujuosius mes susėdom prie pat eglutės ir jau buvom atkimšę antrą šampano butelį, kai teta Aldona pasiūlė prasmingą žaidimą:

 

Tau reikalinga mano pagalba! Būtinai!

Kategorijos: 

Į Visatos Centrą, kur gyveno Alius Sakinis, šį rytą atėjo elektroninis laiškas. Jis išdygo kompiuteryje tarp kitų elektroninių šiukšlių, kurių Alius paprastai neskaitydavo. Tai vis būdavo patarimai būtinai nusipirkti viagros ir pasididinti pimpalą, o Aliui  atrodė, kad jis kaip nors išsisuks ir taip. Bet šį sykį laiškas buvo nepaprastas - jis atklydo tiesiai iš kito Visatos Centro.

- Oho, Visata turi porą centrų, - susidomėjo Alius ir paspaudė enter.

- Pažink Pats Save! - paliepė laiškas su rašybos klaidomis ir čia pat pareikalavo: - Dėmesio!

Alius sukaupė dėmesį.

Neišmainyti daiktai

Kategorijos: 

Alius Sakinis turėjo naminį aitvarą, kurį sumanė atvesti į krikščionybę. Sekmadienį parsivedė jį į gerąją trobą, parklupdė ant kelių ir ėmė skaityti iš knygos:

 

- Parduokite savo turtą ir aukokite gailestingumo aukas. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį turtą danguje, kur joks vagis neprieina ir kandys nesuėda.

 

- Puiku! - sušuko aitvaras, pašoko ir išbėgo kažkur. Netrukus grįžo, nešinas didelį maišą. Jis vaikštinėjo pro trobą, žiūrinėdamas daiktus.

 

- Nuo ko pradėsim? - paklausė. -  Nuo mikrobangės?..

 

Pusmečio dovana

Kategorijos: 

Alius Sakinis buvo prisijaukinęs aitvarą, kuris jam partempdavo tuščių bambalių, sausų šakų, varžtelių, vamzdelių ir šiaip visokių niekų. Šakas Alius sukūrendavo, į bambalius pildavo pakaitintas obuolių sultis, o varžtelius, vamzdelius ir šiaip  visokius niekus pasidėdavo. Gal kur pravers?

 

- Parneštum ką nors vertingo, - sykį pasakė jis aitvarui. - Ką nors nepaprasto.

 

Kitą dieną aitvaras partempė visą krūvą` detalių.

 

- Tai kažkoks išradimas, - pasakė jis Aliui. -  Deja, nemoku surinkti...

 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Alius