Priklausomybės

Priklausomybė nuo baimės

Kategorijos: 

Vaikas bijo eiti į tamsų kambarį. Vaikeli, nebijok, ten nieko nėra!

Vaikas vis tiek nesiryžta. Kaip tai nėra? Kažkas turi būti! Kažkas baisaus, kažkas nematyto, kažkas nepatirto, kažkas labai labai pavojingo!

Kaip padaryti stebuklą?

Kategorijos: 

Šiauliuose prikibo protestantų reklamos agentė, kad paskaitytume apie tikrąjį Dievą. Norėjau ko nors apie netikrąjį, bet pamačiau, kad ji nori įsiūlyti popieriaus.

- Aha, labai noriu, ir kuo daugiau! - sušukau džiaugsmingai ir čiupau už davatkos popierinių brošiūrų, bet ši kažkaip  insktinktyviai jas atitraukė ir padavė tik kelias.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Priklausomybės