Religija

Pasaulis kaip suasmeninta ašara

Kategorijos: 

Dangus pravirko rudenio ašara...

 

Kaip jis galėjo pravirkti, jeigu neturi akių?

 

Beržas pasilenkė ir apkabino mane... Kaip jis apkabins, jeigu neturi rankų?

 

Kaip jie tai padarys, jeigu yra ne žmonės?

 

Nesukit galvos! Saulė pabunda, pažadiną žemę, saulė ir pabučiuoja, tarsi būtu motulė. Vėjas išdykęs po kiemą kvailioja, ridena tuščias alaus skardines. Upė bėga kažkur, debesys eina būriais. Viskas gyva aplink!

 

Kaip tai atsitinka? Iš kur mūsų potraukis kurti metaforas?

 

Visur visada visi

Kategorijos: 

Davatka paskaitė apie bažnyčios melą ir sako:

- Tai negi visur tik melas, tai negi visur apgaulė?

Ji tuo niekaip netikės.

Bažnyčia - tai viskas. Šiapus šventoriaus tvoros - visas davatkos pasaulis. Nieko daugiau nėra. Ar gali būti, kad būtų tik melas, tiktai apgaulė?

Davatka skaito apie kunigų pedofiliją ir netiki, dreba iš pykčio visa:

- Jums nieko švento nėra!

Jei gali būti kas švento, tai šiapus šventoriaus tvoros. Anapus nieko daugiau.

Dievažmogis vietoj maištininko

Kategorijos: 

- Petrai, užteks studijuoti Jėzaus pamokymus, laikas pradėti GARBINTI Dievo Sūnų, - parašė man vienas kunigas.

- Petrai, mesk tą pasaką, kam tau ta išgalvota būtybė? - sako man ateistas.

Atrodo, tokios skirtingos pažiūros, bet abu kalba tą patį.

Jie abu neigia realų žmogų, legendomis apipintą maištininką, sukilusį prieš savo religiją. Vieni nenori matyti jo mokymo ir vietoj studijų siūlo užsiimti fantastinės būtybės garbinimu, kiti neigia tą maištininką, nes patikėjo kunigu ir laiko tą žmogų išgalvota būtybe, dievažmogiu.

Kunigo gundymas

Kategorijos: 

Celibato nukamuotas kunigas pasiskundė dorovės policijai, kad priešais jo langus įsikūrė viena kekšė, kuri vakarais savo bute išdarinėja tokius dalykus, kad baisu pažiūrėti pro langą.
- Tai kad nieko iš čia nematyti, - atėjęs pasakė dorovės policininkas.
- Nematyti? O jūs palipkit ant spintos!..

Beprotybės kultas

Kategorijos: 

- Protas dažnai save laiko išminties prieangiu. Tačiau tikrumoje jis yra tik paprastas, gerokai prišnerkštas fizinio pasaulio akligatvis... Deja, iš tarno jis mėgsta nuolat virsti šeimininku ir apžioti, tai, kas ne jo nasrams, - sako žmogus, nepatenkintas savo protu.

- Protas klaidina, protas gyvena iliuzija ir nemato esmės, - atsiliepia kita beprotybės šalininkė.

- Protas jau kelia globalios katastrofos grėsmę...

Dviguba apsauga

Kategorijos: 

Palangoje ant Birutės (kodėl - ne Marijos?) kalno yra Marijos koplyčia, joje saugomas 2004 09 15 pašventintas “neperstojančios pagalbos” Švč. Mergelės Marijos paveikslas, kuris, sprendžiant iš užrašo, turėtų globoti mūsų brangiąją tėvynę Lietuvą. Koplyčios lange yra kitas užrašas, kuris perspėja, kad šį objektą saugo policija.

Pagijusios vegetarės istorija

Kategorijos: 

17 metų buvau vegetarė. "Atsikodavau" 2008 metais birželį. Vyras parvežė iš kaimo naminės kiaulės lašinių, O kvapas.. Atsipjoviau bryziuką ir sukramčiau. Bijojau, nes smegeninė buvo paveikta, buvau gąsdinta, kad galiu numirti staiga paragavus po ilgo laiko. Figuški, Akys nušvito. Į tai buvo ilgas ėjimas su didžiulėmis netektimis. (Šis straipsnis rašytas, kai Pasaulinė sveikatos organizacija vegetarizmo dar nebuvo oficialiai pripažinusi psichikos sutrikimu.)

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Religija