Religija

Vegetarizmas: gamtą reikia pagydyti

Kategorijos: 

Vegetaras didžiuojasi, kad jo šuo - irgi vegetaras. Pamaniau - pokštas. Žiūriu - ne. Jis iš tiesų rimtu veidu giriasi, kad jo šuo neėda nei mėsos, nei kaulų. Kaip  jam pavyko plėšrūną paversti žolėdžiu?

 

Labai paprastai - neduodi, ir jis neėda. O dėl mėsėdžių plėšrūnų... Mėsėdžiai, pasirodo, visai ne mėsėdžiai! Tai tik iliuzija, kad liūtai, vilkai, lokiai medžioja ir minta mėsa. Iš tiesų jie visi yra vegetarai!

 

Pasaulis po pabaigos: pasmerktiesiems kubilizmas neatšauktas

Kategorijos: 

Pabudęs saulėtą sekmadienio rytą, mano bičiulis Alius Sakinis netikėtai prisiminė, kad yra miręs. Juk vakar, šeštadienį, gegužės 21 dieną,  kaip ir pranašavo garsus amerikietis, įtakingas krikščionis, „Šeimos” radijo diktorius Haroldas Campingas, turėjo įvykti pasaulio pabaiga, o Dievo atrinktieji vaikai paimti ir nunešti į dangaus karaliją.

 

Savanoriai vergai

Kategorijos: 

Jonas labai nepatenkintas parapijos kunigu. Kunigas labai įžūlus - atvažiavęs reikalauja pinigų, o paskui per pamokslus agituoja prieš jo mylimą partiją. Ar kunigas turi teisę kištis į politiką?  Ar jis turi teisę agituoti už vieną kurią partiją? Tokie klausimai Jonui neduoda ramybės, ir jis klausia manęs:

 

- Kas galėtų sudrausti kunigą?

 

- Niekas, - sakau jam. - Jūsų kunigas, jūs ir sudrauskit.

 

- Kaip mes sudrausim?

 

- O koks mano reikalas? Atsisakykite jo.

 

- Kaip atsisakysim?

 

Vietoj Velykinės išpažinties

Kategorijos: 

Ar jau buvai nuėjęs Velykinės išpažinties?

Kiekvienas doras katalikas prieš šventas šventes turi nueiti Velykinės išpažinties, o kas yra buvęs bent sykį, tas žino, koks tai nemalonus ritualas. Nenueisi - irgi negerai. Grauš sąžinė, kad nenuėjai Velykinės išpažinties.

Neseniai tarp senų šventų knygų aptikau gerą receptą, kuris padeda atsikratyti nuodėmių ir taip, o jei gerai kelis kartus atliekamas, gelbsti ir nuo gimtosios nuodėmės - nuo tos, su kuria katalikai ir kiti krikščioniai net gimsta.
Daroma taip:

Tie patys, bet ne

Kategorijos: 

Susiginčijo sykį ateistas su davatka.

- Religija - baisus dalykas, - sakė ateistas. - Pažiūrėk į krikščionybę. Šventieji karai, inkvizicija, kitatikių žudymas, sandėris su Hitleriu - štai kas yra krikščionybė!

Kieta kakta - suskilęs pasaulis

Kategorijos: 

Nuo arkikatedros Gedimino prospektu policijos  saugoma  nužygiavo  link Seimo skustagalvių patriotų kolona. Kiek prašė profsąjungos pamitinguoti, Vilniaus miesto valdžios leidimo negavo. Mat vieną dieną  buvo per didelė   šventė, kitą dieną mirė per didelis liaudies poetas. O štai skustagalviai paprašė - ir prašom!

 

„Lietuva – lietuviams!“, „Už Lietuvą, tautą ir rasę!“, „Mes – broliai balti“. Tokiais šūkiais pažymėta Kovo 11-oji. Kaip sako lietuvių liaudies  tautosaka, kas kaktoj, tas ant liežuvio.

 

Tikintieji ir žinantieji

Kategorijos: 

Nebeveikia vandentiekis. Elektros variklis sukasi, bet vandens nepumpuoja.

- Gal užšalo šulinys? - klausia Tomas.

- Ne, šito negali būti! Netikiu.

Maniau, į siurblį pateko oro. Pasirodo - ne. Vamzdis  ties siena nėra užšalęs.

- Tai gal vis dėlto šulinys?..

- Netikiu, kad šulinys. Juk niekada neužšaldavo.

Buvau beardąs siurblį, bet  toks didelis darbas nugąsdino. Šmėkštelėjo abejonė: o jeigu tikrai šulinys?

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Religija