Kaltinėnų apybraižos

Medžioklės elitas socializmo valdų ir privilegijų dar neužleidžia

Kategorijos: 

Šiomis dienomis Vilniuje kilo Prezidentės ir Seimo nesutarimas dėl Medžioklės įstatymo pataisų, o Šilalėje dar nesibaigė teisminis ginčas tarp dviejų medžiotojų grupuočių. Vilniaus procesai gali turėti reikšmės ne tik šilališkių konfliktui. Seime kilęs ginčas - tai principinis konfliktas tarp įstatymo ir Konstitucijos, tarp užsilikusio nomenklatūrinio socializmo ir naujų nuosavybės santykių. Sunku patikėti, bet senoji socializmo tvarka ir po dvidešimt metų sėkmingai gyvuoja visuose medžioklės plotuose.

Išgyventi vaidmenys ir nesuvaidintas gyvenimas

Kategorijos: 

"Kūryba - tai šansas išlikti"

Kategorijos: 

Bijotaičiai yra reikalingi žmonės

Kategorijos: 

Politinis kalinys sulaukė ne tos Lietuvos

Kategorijos: 

Kaltinėniškis Bronius Letukas nebeturėjo vilties, kad Lietuva dar kada nors stosis. Gal tą mintį NKVD tardytojai Tauragės kalėjime mušte išmušė jam iš galvos? Ne, sako žmogus, kaip tik tada viskas atrodė apsirikimas. Kaip jo byla ir katorga. O po to praėjo per daug laiko, per daug viskas nutolo, kad būtum galėjęs tikėtis... Bet Lietuva grįžo, o džiaugsmas labai greit išsilakstė. "Nebus teisybės - nebus Lietuvos", - šiandien sako žmogus apie savo valstybę.

 

Kaltinėniškiai dar vis atranda Kaltinėnus

Kategorijos: 

Tą šeštadienį kaltinėniškiai galėjo laisvai pabendrauti su visokiais teisėjais, signatarais ar mažiau žinomais mokslų daktarais bęi profesoriais, kurie čia suvažiavo miestelio bendruomenės kvietimu. „Labas, Zigmai, seniai nemačiau, dar vis triniesi po Konstitucinį Teismą?“ - paklausei kokio justicijos šulo, o tas be galo laimingas, kad jį čia dar laiko savo kaimynu.

Išnykęs laikas: taip ir turėjo būti

Kategorijos: 

Apie savamokslę dailininkę Zofiją Galdikienę nedaug kas žino ir Kaltinėnuose, kur ji su vyru Leonu atsikėlė maždaug prieš dešimt metų. Buvo jos darbų vienoje kitoje parodėlėje, bet piešia ji ne parodoms, bet savo vaikams ir anūkams. Kaimo vaizdeliai - jos mėgiamiausia tema, o vaikai labiausiai nori gimtosios sodybos. Paveikslas su jų trobele - tai visas gyvenimas, tai nupieštas laikas, kurio seniai nebėra.

 

Mus mokė Elena Skaudvilaitė

Kategorijos: 

Kartais pasikalbam su buvusiais mokslo draugais. Kur ji dabar? Ta maža kaip riešutas literatūros mokytoja, kurią visi dar laikė poete. Kažkas skaitė knygelę. Aišku, eilėraščius.  Girdėjo, dabar ji "tikra" rašytoja... Kodėl  tiek ilgai ji neišleido knygos? Ar mes iš tiesų pažinojom žmogų, kuris taip  ryškiai nušvito mūsų jaunystėj ir dingo vėl iš akių?..

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Kaltinėnų apybraižos