Rūkykla dar ir vytina

Kategorijos: 

 

Taip atrodo galutinis mano rūkyklos variantas. Rūkykla su dūmų generatoriumi, kuriam reikia labai mažai kuro ir beveik jokios priežiūros. Tik prikrauni sausų pagaliukų, užkuri ir palieki dvylikai valandų. Mėsa ne tik rūksta, bet ir pamažu vytinama.

Dūmų generatorių mes su Vincu pasidarėme iš plono aukšto automobilinio dujų baliono, kurį pastatėme ant trijų kojų.

Apačioje yra grotelės, po jomis - vamzdis dūmams traukti. Trauką sukuria orapūtė (komprsorius), kuri pučia orą plonu vamzdeliu į dūmtraukio vamzdį ir sukuria trauką pulverizatoriaus principu. Viršuje - dangtis su nedidele skyle orui įeiti. Visai be oro ugnis užges, jeigu bus oro per daug - įsiplieks liepsna, kuri paprastai dega be dūmų. Visas generatoriaus gudrumas, kad jis duoda normaliam degimui per mažai oro. Net ir patys sausiausi pagaliukai negali gerai įsidegti, jie paprasčiausiai smilksta. Jokio pavojaus, kad šaltas rūkymas pavirs karštu, ir lašiniai ištirps.

Rūkyklą buvau pasidaręs ir senos skardinės dėžės, bet netrukau pamatyti, kad ji prie dūmų generatoriaus nelabai tinka. Dūmai ir taip ateina vos šilti, skardinėje dėžėje dar labiau atvėsta, ir susidaro rasos taškas.

Dėžėje gaminosi daug kondensato, mėsa drėko. Šitaip rūkant, po to dar tektų ją papildomai džiovinti ir vytinti. O ar negalima būtų viską daryti vienu metu? Rūkai ir kartu vytini!

Kad rūkykla dūmų per daug neatvėsintų, skardinę jos dėžę pakeičiau senu šaldytuvu. Šaldytuvo sienos neblogai apšiltintos. Antrame trobos aukšte esu pasidaręs panašią rūkyklą iš dujinės orkaitės. Tenai jokio kondensato nebūna, mėsa ne tik rūkoma, bet ir labai gerai džiovinama.

Reikalai su šaldytuvo dėže iškart pasitaisė, bet man atrodė nepakankami. Paryčiais, kai lauke atvėsdavo oras, atšaldavo ir rūkykla. Kondensato gaminosi. Dieną - ne. O jeigu dūmus iki rūkyklos ataušinus dar labiau, ir drėgmės rūkyklai visai nebeliktų?

Tarp dūmų generatoriaus ir rūkyklos pastačiau dūmų aušintuvą, padarytą iš supjaustytų ir nereikalingų dujų balionų. Į tą aušintuvą dar galima įpilti šalto šulinio vandens - visai kaip į samagono aparatą. Praeidami pro aušintuvą, dūmai atvėsta iki 20 laipsnių, kondensatas čia pat krenta žemyn ir išteka pro apačioje paliktą skylę.

Dūmų aušintuvas tikrai veikia, bet man jis atrodė kažkoks per didelis griozdas. Ar negalima būtų apsieiti kaip nors paprasčiau, šiek tiek patobulinus pačią rūkyklą, o ne dūmų kelią iki jos?

Galvokime logiškai. Jeigu norime, kad mėsa džiūtų, reikalingas didelis šilto oro srautas, kad jis visą drėgmę išneštų lauk. Antro aukšto rūkykloje taip ir yra - ugniakuro dūmai susimaišo su ventiliacijos oru ir dideliu srautu eina per rūkyklos dėžę. Vadinasi, reikia padidinti oro srautą.

Rūkyklos dėžėje įtaisiau du nedidelio galingumo (vatas su trupučiu) kompiuterinius ventiliatorius. Vieną - apačioje (jį matote nuotraukoje), kitą - pačiame kamine.

Kamino ventiliatorių paleidau didesnėmis apsukomis (jis turi normalų maitinimo šaltinį, kuris duoda 12V), apatinis sukasi perpus lėčiau, nes jo maitinimo šaltinis duoda vos 6.5 V. Kamino ventiliatorius labai padidina dūmų trauką, jeigu būtų didesnio galingumo, jis užtikrintų generatoriaus darbą ir be kompresoriaus. Man kompresorius reikalingas įkuriant generatorių, bet paskui jį išjungiu - užtenka kamino ventiliatoriaus traukos. Taigi dūmų generatorių galima daryti ir be kompresoriaus, bet į kaminą reikia dėti stipresnį, kokių 5 W ventiliatorių.

Apatinis ventiliatorius praskiedžia dūmus šviežiu lauko oru ir tokiu būdu sustiprina oro srautą. Dūmuose esanti drėgmė išlekia lauk, nespėjusi kondensuotis. Norint tirštesnių dūmų, apatinį ventiliatorių galima išjungti, norint geresnio džiovinimo - įjungti. Po rūkymo norint dar pavytinti mėsą, dūmų generatoriaus kompresorius išjungiamas, įjungiami tik ventiliatoriai. Taip rūkyklą galima naudoti ir kaip paprasčiausią džiovyklą.

Dabar ši rūkykla ne tik rūko - ji puikiai džiovina mėsą. Lašiniams rūkyti užtenka dviejų dienų (du generatoriaus pakrovimai pagaliukais), mėsai - trijų keturių. Rūkykla veikia savaime, nereikia apie ją tupinėti ir saugoti, kad neužgestų arba neįsidegtų per smarkiai. Maniškėje laikosi ideali 30 laipsnių temperatūra, baigiantis kurui, kai ugnis nusileidžia į generatoriaus apačią, ji pakyla iki 40 laipsnių. Tokios rūkyklos minusas - ji be elektros neveiks.