Propaganda

"Karai ir krizės - ant mūsų galvų"

Kategorijos: 

"Būtų gerai, jeigu man, kvailam žmogui, kas nors per laikraštį paaiškintų, kaip čia yra. Už pieno litrą begaunu 40 centų ir dar esu gąsdinamas, kad bemokės 30. Atseit, rusas nebeperka iš mūsų pieno produktų, jų nebėra kur dėti, taigi baisi perprodukcija. Girdėjau, kad rusas nebeperka iš mūsų ir mėsos, jos irgi nebėra kur dėti. Taigi mėsos perprodukcija, o iš Kaltinėnų išvažiuoja pilni furgonai su gyvuliais. Jautienos kilogramas bekainuoja tris litus, bet perka ją kaip pasiutę. Pieno irgi perka kaip pirkę, tik mažesne kaina. Kai rudenį būna bulvių ar obuolių perprodukcija, tai jų nėra kur dėti, o nusipirkti gali pusdykiai. O tu parduotuvėje pusdykiai nusipirk pieno, mėsos ar sviesto! Pardavimo kainos parduotuvėj juk nekrenta, jos tiktai kyla. Aš tikrai per kvailas suprasti, tokia čia po galais perprodukcija? Kas iš tiesų vyksta?" - klausia kaltinėniškis ūkininkas Edvardas. Kartu pamėginkime jam atsakyti. Gal patys ūkininkai turi kokių versijų?

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Propaganda